ruutupunonnan sovelluksia

Ruutupunontatekniikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa muunnelmissa tasomaisten rakenteiden ja kulmien valmistukseen. Kahvipusseista leikatut suikaleet taitellaan samalla tavalla, mutta punotaan eri järjestyksessä. Suikaleiden leveyksien ja kuvioiden suunnitteluun voidaan käyttää samoja menetelmiä, kuin ruutujen punonnassa. Ruutupunonta tekniikalla valmistetut kulmat ja kolmiot tuovat uusia mahdollisuuksia korien ja kassien muotoihin ja kokoihin. Kulmiin muodostuu samalla tavalla saranat, kuin tavallisiin ruutuihin, minkä takia kulmia ja ruutuja voidaan yhdistellä keskenään.

yhden kulman kappale

Kulman punominen aloitetaan ruudun kanssa samalla tavalla. Ruutua punotaan puoleen väliin eli suikaleita tähän tarvitaan 3/4 ruudun suikalemäärästä. 6×6 levyisistä suikaleista kulman valmistamiseen tarvitsee yhdeksään suikaletta. Ruutu taitetaan puolesta välistä ja punontaa jatketaan jäljelle jääneillä suikaleiden päillä. Valmiissa kulmassa kaikki kolme sivua ovat saman kokoiset. Suikaleita voi pyöritellä niin, ettei takasaumojen paksut kohdat jää taitteiden kohdalle, jolloin taitteet saa pysymään paremmin. Esimerkin kulmapalan käyttämisestä korissa löydät blogista!

Kulman voi punoa myös eri levyisistä suikaleista. Täytyy vain olla tarkkana suikaleiden järjestyksestä, jotta kulman taitekohdat ovat myös suikaleiden välejä, eikä punos taitu keskeltä suikaletta. Leveyksien yhdistelyssä on taas hyvä muistaa palojen yhdistettävyys ja saranoiden yhteensopivuus.

kahden kulman kappale

Samaan ruutuun voi punoa myös useamman kulman. Kaksi vierekkäistä kulmaa voi punoa, jos vierekkäisiä suikaleita on neljällä jaollinen määrä. Tässä ruudussa suikaleita on kahdeksan, jolloin yksi kulma muodostuu neljästä suikaleesta. Punomatta jätetään neljästä puolet eli kaksi suikaletta. Kulma punotaan ensin toiseen puolikkaaseen. Kahden kulman punottuja kappaleita voi käyttää esimerkiksi pienen korkean korin tekemiseen, joka toimii loistavasti kynäpurkkina. Blogista löytyy myös toinen pitkulainen kahvipussikori, jossa on käytetty samoja kahden kulman kappaleita.

neljän kulman kappale

Vierekkäisten kulmien väliin jää saranat, jotka ommellaan yhteen samalla tavalla, kuin ruutuja yhdistäessä. Pikkukori muodostuu neljästä symmetrisestä kulmasta. Yhden 8×8 korin valmistamiseen kuluu 12 suikaletta. Toisen kulman punomisen jälkeen kahden kulman palaa voidaan käyttää vaikka toisen samanlaisen kanssa, tai punoa kulmat myös toiseen reunaan. Kuvan punoksessa on käytetty eri värisiä suikaleita, jotka puretaan ja tilalle punotaan toiset kulmat.

kirjekuorikulma

Ruutupunonta taipuu myös kirjekuorikulmiksi, joita voi käyttää erilaisten litteämpien muotojen saavuttamiseen. Kulman punomiseen tarvitaan puolet tavallisen ruudun suikalemäärästä. Punominen aloitetaan vähän eri tavalla: aluksi punotaan yksi neljäsosa (1/4) ruudusta eli puolet suikaleista punotaan pystyyn ja puolet vaakaan. Suikaleiden toiset päät käännetään punoksen nurjalle puolelle ja jatketaan punomista, kunnes kulma on valmis. Kirjekuorikulman punominen on näytetty oheisella videolla. Esimerkin kirjekuorikulman käyttökohteesta löydät blogista!

Katso video

kolmio

Ruutupunonnalla on mahdollista valmistaa 45 asteen kulmia kääntämällä suikaleen punontasuuntaa keskellä ruutua.

Puolen neliön kokoisen kolmion punominen aloitetaan punomalla puolet kummankin suunnan suikaleista kulmaksi. Punomista jatketaan keskimmäisillä suikaleilla suikaleen suuntaa kääntämällä. Suikaleiden punontaa jatketaan keskeltä reunoille, kunnes kolmio on valmis. Tällä tavalla punotussa kolmiossa toinen puoli on hieman epäsiisti eikä reuna ole yhtä tukeva, kuin kolmion muut reunat, mutta tämä sopii hyvin kevyemmässä käytössä oleviin esineisiin. Paksumman ja kestävän kolmion saa punomalla kokonaisen ruudun ja taittamalla sen kaksin kerroin.

siksak

Ruutupunontatekniikkaa soveltamalla voi valmistaa erilaisia pintoja, kuten siksak-kuviota. Tässä esimerkissä siksak-kuvio on punottu kolmella rinnakkaisella suikaleella, mutta erilaisia sovelluksia on muitakin. Punonta aloitetaan samoin, kuin kolmiossa punomalla puolet ruudun suikaleista yhdeksi kulmaksi. Punontaa jatketaan kuvan mukaisesti lisäämällä aina kolme uutta suikaletta muodostaen kulmia siksak muotoon. Lopuksi jäljelle jääneet suikaleiden päät voi yhdistää renkaaksi. Siksak-tasoja voi myös jatkaa erilaisiksi tasomuodostelmiksi. Tästä siksak-renkaasta voi vielä yhdistää kummallakin puolella olevat kolme kulmaa, jolloin muodostuu kuutio.